CLOSE

Shopping History

prev next
导航
닫기

客服中心

1644-1069
上午 10:30 - 下午 06:00 星期六、星期日,公休日休息
[ Q&A ]
查看留言
发货时间
上传时间 : 2019-03-13
发表者 : 崔艺竞
点击数 : 31
什么时候能发货
评价目录
mocobling
您好

订单编号:20190310_QC6_0000277

商品:
(我♥Moko)Frilly你只是blanc-bl
(我♥Moko)Ji-chang Chang短袖T-t
预计3月15-19之间入库后依次安排出库

等我们准备好所有商品后尽快给您安排海外配送
请耐心等待,谢谢。

目录
编号
内容
发表者
日期
点击数
206
配送咨询
发货 (1)
李晴
2019-03-22
10
205
配送咨询
함이
2019-03-22
11
204
配送咨询
配送 (1)
15061131194@163.com
2019-03-21
2
203
配送咨询
单号 (1)
Liya
2019-03-21
2
202
配送咨询
发货 (1)
王茜茜
2019-03-20
1
201
配送咨询
Yanlan yong
2019-03-18
19
200
配送咨询
发货时间 (1)
15061131194@163.com
2019-03-16
3
199
配送咨询
发货时间 (1)
15061131194@163.com
2019-03-16
4
198
配送咨询
崔艺竞
2019-03-13
31
197
配送咨询
发货 (1)
吴雨鲜
2019-03-11
27
196
配送咨询
dengyunyi1988
2019-03-09
33
195
配送咨询
请问什么时候能发货 (1)
陆蓉
2019-03-08
1
194
配送咨询
COCO
2019-03-08
43
193
配送咨询
卓瑞玲 
2019-03-07
48
192
配送咨询
请问什么时候发货 (1)
ivy
2019-03-01
3
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10