CLOSE

Shopping History

prev next
导航
닫기

客服中心

1644-1069
上午 10:30 - 下午 06:00 星期六、星期日,公休日休息
[ Q&A ]
查看留言
快递查询
上传时间 : 2019-03-18
发表者 : 172805729@qq.com
点击数 : 152

订单号:20190301_VC6_0000356

3月1日买的 应该寄去英国的。但是一直没有收到你想查一下到哪里了。但是输入订单号查不到这个订单

评价目录
mocobling
您好

确认结果此单的海外单号目前还没有出来
商品是已经出库完成,需要等到达国际物流中心并分拣处理后才能上传海外单号以及快递公司供您查询物流信息

麻烦稍加等等一下,会尽快处理完成
谢谢。

目录
编号
内容
发表者
日期
点击数
84
请选择类别
cxw2560010996
2019-08-07
13
83
请选择类别
cxw2560010996
2019-08-07
10
82
请选择类别
配送号码订单上只看到座机的可以换成手机的吗 (1)
蒋萱
2019-06-25
2
81
请选择类别
COCO
2019-04-19
127
80
请选择类别
LIU QIUXIANG
2019-03-25
134
79
请选择类别
发货 (1)
于技
2019-03-22
2
78
请选择类别
发货 (1)
于jing
2019-03-20
138
77
请选择类别
现货 (1)
Z
2019-03-20
135
76
请选择类别
退款 (2)
Z
2019-03-18
166
75
请选择类别
172805729@qq.com
2019-03-18
152
74
请选择类别
退货 (1)
Z
2019-03-15
165
73
请选择类别
Z
2019-03-15
168
72
请选择类别
于技
2019-03-14
171
71
请选择类别
于jing
2019-03-14
171
70
请选择类别
单号 (1)
卓瑞玲  
2019-03-13
177
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6