CLOSE

Shopping History

prev next
导航
닫기

客服中心

1644-1069
上午 10:30 - 下午 06:00 星期六、星期日,公休日休息
[ Q&A ]
查看留言
取消订单
上传时间 : 2019-07-22
发表者 : huangyuyi
点击数 : 187
帮我取消订单,谢谢
评价目录
mocobling
您好

订单编号 20190712_RC0_0000114已取消并申请退款
一般7个工作日内可在支付卡中查询到退款到账情况

请晚点确认,谢谢。

目录
编号
内容
发表者
日期
点击数
61
发货前取消请求
申请退货 (1)
Wen Tong
2020-02-27
4
60
发货前取消请求
Cancel my payment(20191122_WC2_0000133) (1)
Xinyu Gu
2019-12-08
0
59
发货前取消请求
田芳
2019-10-23
192
58
发货前取消请求
jaaa
2019-09-09
316
57
发货前取消请求
林惠玲
2019-08-12
204
56
发货前取消请求
huangyuyi
2019-07-22
187
55
发货前取消请求
金欣怡
2019-07-19
266
54
发货前取消请求
木易
2019-06-06
289
53
发货前取消请求
木易
2019-06-05
245
52
发货前取消请求
李晓
2019-05-17
385
51
发货前取消请求
jaaa
2019-04-18
464
50
发货前取消请求
hanxiao
2019-04-12
408
49
发货前取消请求
suzy
2019-04-09
424
48
发货前取消请求
崔艺竞
2019-03-17
474
47
发货前取消请求
取消订单 (1)
崔艺竞
2019-03-15
1
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5